Voittamo
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Nimi: Voittamo Oy

Yhteyshenkilö: Inka Partanen 

Osoite: Ukkospilventie 6 28220 Pori 

Sähköpostiosoite: info@voittamo.fi

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Tietoja kerätään ja käsitellään verkkosivuilla vierailevan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö 

  1. Kävijän IP-osoite, vierailun kellonaika, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne), aiemmat käytetyt verkkosivut ja käynnit sivustolla 
  2. Nimi ja sähköpostiosoite, jos kävijä lähettää sivuston kautta palautetta.

Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, mikä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä omaaloitteisesti. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti

  1. Automaattisesti evästeiden kautta
  2. Suoraan käyttäjältä itseltään hänen lähettäessään palautetta sivustolla olevan lomakkeen kautta 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta niitä käsitellään myös Google Analytics-sovelluksella, jonka nojalla tietoa siirtyy Google LLC:lle.

Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. 

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä sen sivuilla olevan kyselyn kautta. Lisäksi useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitovat salassapitovelvoitteet. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.